Thay đổi mật khẩu bộ định tuyến và mật khẩu Wi-Fi - 192.168.ll

192.168.ll - Thay đổi mật khẩu bộ định tuyến và mật khẩu Wi-Fi Làm cách nào để thay đổi mật khẩu WiFi của mình? Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu WiFi mặc định trên bộ định tuyến, hãy làm theo hướng dẫn từng bước này. TP-Link Đăng nhập vào bảng quản trị của bộ định tuyến bằng địa chỉ IP mặc định của nó - 192.168.0.1 / 192.168.1.1. Nhập tên người dùng và mật khẩu mặc định (thường là… Đọc tiếp

Vietnamese