Thiết lập bộ định tuyến TP-Link - 192.168.0.1

Thiết lập bộ định tuyến TP-Link Cách thiết lập bộ định tuyến WiFi TP-Link Nếu bạn mua một bộ định tuyến TP-Link mới và không biết cách thiết lập nó, bài viết này phù hợp với bạn. Trong bài đăng hôm nay, tôi sẽ cho bạn biết cách bạn có thể dễ dàng thiết lập bộ định tuyến Wi-Fi TP-Link tại nhà của mình. Thiết lập và định cấu hình bộ định tuyến TP-Link… Đọc tiếp

Thay đổi mật khẩu bộ định tuyến và mật khẩu Wi-Fi - 192.168.ll

192.168.ll - Thay đổi mật khẩu bộ định tuyến và mật khẩu Wi-Fi Làm cách nào để thay đổi mật khẩu WiFi của mình? Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu WiFi mặc định trên bộ định tuyến, hãy làm theo hướng dẫn từng bước này. TP-Link Đăng nhập vào bảng quản trị của bộ định tuyến bằng địa chỉ IP mặc định của nó - 192.168.0.1 / 192.168.1.1. Nhập tên người dùng và mật khẩu mặc định (thường là… Đọc tiếp

Vietnamese