การเปลี่ยนรหัสผ่านเราเตอร์และรหัสผ่าน Wi-Fi – 192.168.ll

192.168.ll – การเปลี่ยนรหัสผ่านเราเตอร์และรหัสผ่าน Wi-Fi ฉันจะเปลี่ยนรหัสผ่าน WiFi ได้อย่างไร หากคุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน WiFi เริ่มต้นบนเราเตอร์ ให้ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนนี้ TP-Link เข้าสู่ระบบแผงควบคุมของเราเตอร์โดยใช้ที่อยู่ IP เริ่มต้น – 192.168.0.1 / 192.168.1.1 ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น (โดยปกติ … อ่านเพิ่มเติม

Thai